Cinsiyet Disforisi Nedir?

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Cinsiyet disfori terimi, kişinin biyolojik cinsiyeti ile dışa vurduğu yani yaşadığı cinsiyette uyuşmazlık olduğu durumudur ve bozukluk olarak tanımlanır. Erkek genital organları ve fiziksel özellikleri ile doğan biri cinsiyet disforik bozukluğu yaşaması durumunda kendini kadın gibi hissedebilirken, kadın cinsel organları ve fiziksel özellikleri ile doğanlarında, erkek gibi hissedebilmeleridir. Disfori, derin bir rahatsızlık veya memnuniyetsizlik durumu olarak tanımlanır. Bu yazıda cinsiyet disforisi hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Cinsiyet Disforisi

Cinsiyet disforisi, kişinin gerçek cinsiyetinin doğumda atanan biyolojik cinsiyetten farklı olduğuna dair güçlü bir duygudur. Çocuklar, ergenler ve yetişkinler cinsiyette disfori yaşayabilirler. Cinsiyet disforisi akıl hastalığı değildir ve cinsiyet disforisinin bir kişinin cinsel tercihine etkisi yoktur. 2013 yılına kadar cinsiyet disforisine “cinsiyet kimliği bozukluğu” adı verilmiştir. Cinsiyet normlaından farklılıkları nedeniyle, disforik bozukluk yaşayan kişiler eşitlik ve sosyal açıdan kabul görmede büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Yapılan araştırmalara göre günümüzde bu durum toplumsal açıdan daha fazla kabul edildiği tespit edilmiştir.

Cinsiyet disforisine eskiden “cinsiyet kimliği bozukluğu” deniyordu. Bununla birlikte, bu cinsiyet karmaşasının olmadığı bir akıl hastalığı olduğunu düşündürmüştür. 2013 yılında , Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (APA) “ Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı ”, cinsiyet karmaşasının yalnızca kişinin sağlığını veya refahını gerçekten etkilemesi durumunda tıbbi bir duruma dönüştüğünü ve adını cinsiyet disforisi olarak yeniden adlandırmıştır. Cinsiyet disforisinin tanınmış bir tıbbi durum olmasına rağmen, bunun ruhsal bir hastalık olmadığını anlamak önemlidir.

Cinsiyet Disfori Örnekleri

Çocuklar, ergenler ve yetişkinler cinsiyette disfori yaşayabilirler. Örneğin, genç biyolojik kızlar erkek giyimi giymeyi, erkek aktivitelerine katılmayı, erkek çocukları gibi davranmayı ve erkek olarak yaşama arzusunu ifade etmeyi tercih edebilirler. Benzer şekilde, genç biyolojik erkek çocukları da kız olmalarını istediklerini söyleyebilir ya da kadın olacaklarını söyleyebilirler. Toplumun kendilerinde tanımladığı cinsiyet kavramına uymak için(doğuştan gelen) tedavi görmeyi kabul etmeyerek kendilerine en yakın gördükleri cinsiyeti seçerek o cinsiyetin davranış, kıyafet ve normlarını benimseyebilirler.

Cinsiyet Kimliğinin Dili

Cinsiyet disfori spektrumunun gerçek anlamını ve aralığını anlamak, sıklıkla karıştırılan bazı terimlerin bilinmesini gerektirmektedir. Mevcut (2013) APA yönergelerine göre, geçerli olan ve bilinmesi gereken bazı tanımlar aşağıdaki gibidir:

Cinsiyet terimi kişinin biyolojik olarak doğuştan sahip olduğu cinsiyet organları ile (iç ve dış) kromozomlarına bağlı olarak kadınlarla erkekler arasındaki biyolojik farklıları tanımlamaktadır. Bir kişinin genel kabul görmüş kültürel veya toplumsal erkeklik veya kadınlık algılarına göre erkek, kadın, her ikisinin bir karışımı ya da hiçbirinin içsel olma duygularını ifade etmektedir. Bu kişisel erkeklik veya kadınlık duyguları kişinin “cinsiyet kimliğini” oluşturmaktadır.

Transseksüel, cinsiyet kimliği duygusu doğumda atanan cinsiyetlerine uymayan kişileri ifade etmektedir. Örneğin, biyolojik cinsiyeti erkek olan (penisi olan) ancak kadın gibi hisseden biri bir transtır. Trans insanlar genellikle yanlış bedende doğduklarını düşünürler. Transseksüellerin, karşı cinsten kimlik duyguları o kadar güçlü ki, karşı cinsten kişilerin özelliklerini ve cinsiyete dayalı rollerini üstlenmeye yönelik adımlar atmış olan cinsiyet disforik kişileri ifade etmektedir. Transseksüel kişiler, fiziksel görünümlerini veya cinsiyetlerini etkili bir şekilde değiştirmek için hormon replasman tedavisi veya cinsiyet değiştirme operasyonu gibi tıbbi yardım isteyebilirler.

Toplumsal cinsiyet toplumsal cinsiyet kimliği ve bazen cinsel yönelimi yaşamları boyunca değişen bireyleri ifade etmektedir. Değişken cinsiyet ise farklı zamanlarda farklı cinsiyet kimlikleri olan kişiler için geçerlidir. Cinsiyetsiz kelimesi hiç cinsiyet tanımlaması olmayan bireyleri tanımlayan insanlar için geçerlidir. Cisgender ise , cinsiyet kimliği veya cinsel ifadesi doğumda kendilerine atanan cinsiyetle aynı hizada olan kişileri tanımlamaktadır.

Doğru Diyet Listeleri
Güzellik Maskesi
Dekorasyon Modelleri
Bayan Saat Modelleri